• NEFAS ble startet i 1995

    Utgangspunkt var å tilby vikarmarkedet senior arbeidskraft innenfor transport og spedisjon!

NEFAS –
NORSK ERFARINGSSENTER AS

Søkeprosess

Er du rette kandidat?

Evaluering

Evaluering med rådgiving

Engasjement

Oppfølging av kandidater og kunder

Hvorfor – NEFAS

Arbeidsgivere

Mange arbeidstakere velger å starte sin karriere i et rekruttering/vikar byrå. Enten fordi man ønsker å opparbeide seg erfaring og kompetanse etter endt
utdannelse, eller bruker et vikariat som springbrett til å komme ut i arbeidslivet igjen etter en tid borte fra arbeidsmarkedet. Som vikar har man også
muligheten til selv å bestemme hvilke perioder en vil jobbe.

Felles for alle er at man bygger opp egen kompetanse, fleksibilitet og omstilling til jobbkrav. Med lærdom og erfaring fra forskjellige oppdrag, stiller en
stadig sterkere på arbeidsmarkedet. Erfaringsmessig får mange vikarer tilbud om fast ansettelse etter vikarperioden.

Leverandør

Våre oppdragsgivere gis en mulighet til å få arbeidstakere hurtig på plass uten å gå den lange veien om tunge ansettelsesprosesser. Vi leverer kandidater
som våre oppdragsgivere selv er med og plukke ut. Totaløkonomisk vil en vikar være fornuftig med tanke på de administrative ressurser som må legges
ned i en utvelgelses prosess. Det vil også være stor grad av fleksibilitet for oppdragsgiver, med hensyn til å endre arbeidsoppgaver og vikarens
kompetanse underveis.

Våre faste kunder gir oss også meget gode tilbakemeldinger på vår kompetanse innen trasnportfaget og viktigheten av dette for å
utføre oppdragene på en tilfredstillende måte.

OM OSS

Litt historikk
NEFAS ble startet i 1995 med utgangspunkt i å tilby vikarmarkedet senior arbeidskraft innenfor transport og spedisjon. I dag er situasjonen noe forandret, men arbeidsmarkedet har bevist at behovet for senior arbeidstakere på ny er høyaktuelt.  NEFAS er spesialisert på rekruteringstjenester til transport, logistikk,lager/terminal og spedisjon/fortollingsmarkedet. Våre oppdrag er i hovedsak rekruttering til faste stillinger.

Vi leverer også rådgivningstjenester til små og mellomstore transportselskaper

Fremover
NEFAS skal fremstå som en seriøs aktør både for våre kandidater og kunder. Vi prefererer kvalitet fremfor kvantitet i forhold til våre kunder. Hvert eneste oppdrag er viktig for oss. Vi har en administrasjon som er tilpasset vår størrelse og våre oppdrag, slik at all kontakt og kommunikasjon med kunder og  vikarer blir personlig, og slik at vi kan gi et tilbud som er så tilpasset kunden som overhodet mulig. Våre kandidater vil uansett være godt kvalifisert, faglig og personlig, for å gjøre jobben for våre kunder.

Geografisk område
Oslo Sentrum -Nord og Gardermoen er vårt «nærområde» og vår nærhet til markedet gjør at vi kan gi topp service både til kundene og overfor vikarene

REFERANSER

 

KONTAKTE OSS

1 + 1 = ?